vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Hoe open ik een nieuwe rekening als klant?

  Log in op je NIBC bankomgeving (via onze website of via de app).

  Eenmaal ingelogd, klik je bij ‘Overzicht’ op "Nieuwe rekening openen". Je komt terecht op een overzichtspagina met alle spaarproducten (uitgezonderd de termijnrekeningen) die je kan openen en hun details. Eenmaal je een keuze heeft gemaakt en bevestigd, wordt de nieuwe rekening aangemaakt en zo snel mogelijk aan je overzicht toegevoegd.

  Let op: je mag als individuele klant 1 Spaarrekening, 1 Getrouwheidsrekening en 1 Flex rekening openen. Per relatie mag je ook 1 Spaarrekening, 1 Getrouwheidsrekening en 1 Flex rekening openen. Op het aantal Termijnrekeningen staat geen limiet.

  Wil je een termijnrekening openen? Klik dan op de overzichtspagina op “Nieuwe termijnrekening openen” voor alle details over onze termijnrekeningen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe wijzig ik mijn tegenrekening?

  De tegenrekening vind je in het menu ‘Instellingen’ (links op je scherm of onderaan in de app).
  Volg nadien deze stappen:

  • Klik op het pen-icoon die naast je tegenrekening staat
  • Vul, in hoofdletters, het IBAN-nummer in van je nieuwe tegenrekening (in het veld ‘Rekeningnummer’) en klik nadien op ‘Wijzigen’.
  • Bevestig de wijziging, met de sms-code die je ontving of via de app.
  • Activeer de nieuwe tegenrekening met een overschrijving van de tegenrekening die je net opgaf naar je NIBC spaarrekening. Een overschrijving van € 0,01 is voldoende. Deze stap is belangrijk! Zolang er geen activatiestorting is uitgevoerd, blijft je oude tegenrekening actief.

  Welke tegenrekening kan je opgeven?
  Je kan enkel een zichtrekening bij een Belgische kredietinstelling opgeven die minstens op naam van de rekeninghouder(s) staat. Met andere woorden:

  • Een gezamenlijke rekening bij NIBC moet gekoppeld zijn aan een zichtrekening op naam van beide rekeninghouders.
  • Een individuele rekening bij NIBC kan gekoppeld worden aan een zichtrekening van enkel de rekeninghouder, of een zichtrekening op naam van de rekeninghouder en een derde.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik geld overschrijven met behoud van de opgebouwde getrouwheidspremie?

  Je kan een overschrijving maken tussen je rekeningen bij NIBC zonder daarbij de verwervingsperiode van de getrouwheidspremie te onderbreken, als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • De overschrijving gebeurt tussen 2 gereglementeerde rekeningen bij NIBC.
  • Je bent (mede)titularis op beide rekeningen.
  • Het bedrag van de overschrijving bedraagt minstens 500 euro.

  Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, zal voor de eerste 3 overschrijvingen van het jaar de proportionele overdracht gelden. De opgebouwde getrouwheidspremie wordt mee overgedragen aan de oorspronkelijke rentevoet, en zal voor de rest van de verwervingsperiode verworven worden aan de rentevoet van de nieuwe rekening.

  Bijvoorbeeld: op 1 juli 2022 stortte je 1.000 euro op je NIBC Spaarrekening, en 7 maanden later, op 1 februari 2023, zet je dit bedrag over naar je Getrouwheidsrekening bij NIBC. Op 1 juli 2023 zal je dan je getrouwheidspremie verworven hebben, het geld stond namelijk gedurende 12 maanden op een gereglementeerde rekening bij NIBC. Je zal dan 7 maanden getrouwheidspremie verworven hebben aan de rentevoet van de oorspronkelijke rekening (de NIBC Spaarrekening) en 5 maanden aan de rentevoet van de nieuwe rekening (de NIBC Getrouwheidsrekening).

  Opgelet: De Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening en kent geen getrouwheidspremie. Een proportionele overdracht van of naar deze rekening is niet mogelijk

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar kan ik zien hoeveel rente ik ga ontvangen?

  Op de detailpagina van elke spaarrekening vind je bij “Verworven interesten” hoeveel rente je al verworven hebt.

  Voor gereglementeerde spaarrekeningen

  Bij de NIBC Spaarrekening en de NIBC Getrouwheidsrekening staat je verworven interest opgesplitst in verworven basisrente (rente die je zal ontvangen op 1 januari) en de verworven getrouwheidspremie (de rente die je zal ontvangen bij de eerstvolgende kwartaaluitbetaling: op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober).

  Voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen

  Bij de niet-gereglementeerde Flex spaarrekening vind je je reeds verworven bruto-rente, die je zal ontvangen op dag 1 van het eerstvolgende kwartaal (op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). Hou rekening dat van je bruto-rente nog 30% roerende voorheffing nog afgehouden zal worden.

  Heb je een termijnrekening? Dan vind je op de detailpagina van de rekening meer informatie over de rente die je zal ontvangen en de modaliteiten errond. Zo vind je wanneer de rente uitbetaald wordt (maandelijks, jaarlijks of op het einde van de vervaldag), en op welke rekening je de rente zal ontvangen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar kan ik zien hoeveel rente reeds werd uitbetaald?

  Als je heel gericht je rente-uitbetalingen wil raadplegen, zoek je best tussen de inkomende betalingen op je rekening. Het transactieoverzicht vind je terug op de detailpagina van je rekening.

  • De basisrente ontvang je jaarlijks met valutadatum 1 januari op je rekening. De basisrente is enkel van toepassing op gereglementeerde rekeningen (NIBC Spaarrekening en NIBC Getrouwheidsrekening). Om deze interestbetaling gemakkelijk terug te vinden, kiest je bij de zoekfunctie voor de periode van 31-12 tot 01-01.
  • De getrouwheidspremie wordt elk kwartaal op je rekening gestort: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Vóór 1 oktober 2013 werd de getrouwheidspremie jaarlijks uitbetaald (met valutadatum 1 januari). Net als de basisrente, is de getrouwheidspremie enkel van toepassing op gereglementeerde spaarrekeningen.
  • De netto-rente die je krijgt op de Flex rekening wordt ook elk kwartaal op je rekening gestort. Het grote verschil met de getrouwheidspremie is dat de rente op de Flex rekening al vanaf dag 1 verworven wordt.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe ziet de interestafrekening eruit?

  Voor gereglementeerde rekeningen:

  Aan het einde van het jaar betaalt NIBC, zoals elke bank, de basisintrest uit op je spaarrekening. Dan wordt ook een uittreksel aangemaakt waarop het detail van deze berekening staat. Per kwartaal krijg je ook een rekeninguittreksel indien je getrouwheidspremie verworven heeft.

  Het uittreksel kan er op 2 manieren uitzien:

  Als je minder rente krijgt dan de vrijgestelde drempel (voorbeeld van 2014):

  interest-afrekening-01.jpg
  • Intrest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat je ontvangt
  • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat je ontvangt
  • Netto aan te geven bedrag aan intresten is het bedrag dat je netto ontvangt aan intresten

  Als je meer rente krijgt dan de vrijgestelde drempel:

  interest-afrekening-02.jpg
  • Intrest afrekening is het totale bruto bedrag aan basisrente dat je ontvangt
  • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat je ontvangt
  • Inhouding aan de bron is het bedrag aan roerende voorheffing  dat wij inhouden, de rentevoet van de roerende voorheffing is zoals aangegeven 15%
  • Netto aan te geven bedrag aan intresten is het bedrag dat je netto ontvangt aan intresten

  Voor niet-gereglementeerde rekeningen:

  • Interest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat je ontvangt
  • Basis voor roerende voorheffing bedrag is het bedrag waarop de roerende voorheffing wordt afgehouden
  • Tarief roerende voorheffing 30% is het bedrag aan roerende voorheffing dat wij inhouden
  • Netto interesten is het bedrag dat je netto ontvangt aan interesten.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik overschrijven van en naar mijn NIBC spaarrekening?

  Overschrijven van en naar je NIBC spaarrekening(en) kan op drie manieren:

  • Via een inkomende overschrijving, d.w.z. een overschrijving van een rekening bij een andere bank naar je NIBC rekening
  • Via een uitgaande overschrijving, d.w.z. een overschrijving van je NIBC rekening naar je tegenrekening
  • Via een interne overschrijving, d.w.z. een overschrijving tussen je rekeningen bij NIBC

  Inkomende overschrijving

  De eerste overschrijving naar je NIBC spaarrekening moet altijd van de tegenrekening te komen die je opgaf bij de aanvraag (die minstens op naam van de rekeninghouder(s) staat). Die eerste storting zorgt er voor dat we je als rekeninghouder kunnen identificeren. Omdat we dat grondig willen doen, kan het zijn dat je eerste storting wat langer duurt.

  Wordt de eerste storting goedgekeurd, dan kan je ook van andere rekeningen overschrijvingen uitvoeren naar je NIBC spaarrekening.
  Let op: deze overschrijvingen kunnen uitsluitend afkomstig zijn van rekeningen (in euro) bij erkende Belgische kredietinstellingen voor zover je rekeninghouder bent van deze rekening. Overschrijvingen van derden worden niet aanvaard.

  Je rekeningnummer vindt je in de NIBC Bankomgeving. De BIC-code van NIBC is DNIBBE21.

  Uitgaande overschrijving

  Een overschrijving van een NIBC rekening naar een rekening bij een andere bank, kan enkel naar de tegenrekening.

  Log in op de NIBC Bankomgeving en klik op ‘Overschrijving’. Vul bovenaan het bedrag is, kies de van- en de naar-rekening, vul eventueel nog een memodatum en een omschrijving in en bevestig je overschrijving met de sms-code die je dan ontvangt (of met de app).

  Overschrijvingen die op bankwerkdagen voor 12u 's middags worden ingevoerd, zullen nog dezelfde dag vertrekken. Voer je de overschrijving in na 12u of in het weekend, dan wordt de overschrijving de volgende bankwerkdag verwerkt. De valutadatum van de overschrijving is altijd de dag waarop je geld onze bank verlaat. Overschrijvingen tussen banken nemen gemiddeld 24u in beslag (m.u.v. banksluitdagen en weekends).

  Interne overschrijving

  Je kan rechtstreeks overschrijven tussen je NIBC rekeningen op voorwaarde dat je (mede)rekeninghouder of volmachthouder op beide rekeningen bent.

  Voer je een overschrijving uit tussen 2 gereglementeerde NIBC rekeningen, dan kan de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie doorlopen. Lees hier meer over de zogenaamde ‘proportionele overdracht’.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe lang duurt het om een overschrijving te verwerken?

  Overschrijvingen die op bankwerkdagen voor 12u 's middags worden ingevoerd, zullen nog dezelfde dag vertrekken. Voer je de overschrijving in na 12u of in het weekend, dan wordt de overschrijving de volgende bankwerkdag verwerkt. De valutadatum van de overschrijving is altijd de dag waarop je geld onze bank verlaat. Overschrijvingen tussen banken nemen gemiddeld 24u in beslag (m.u.v. banksluitdagen of weekends).

  Elke overschrijving moet steeds door jou en via de NIBC Bankomgeving ingevoerd worden. Zo kan je alles veilig zelf regelen. Bevestigen van een overschrijving doe je met een sms-code of via de app.

  Afhankelijk van uw telefonieprovider ontvang je sms-berichten vanaf een 4-cijferig nummer of van een gewoon nummer.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoeveel getrouwheidspremie verlies ik als ik geld afhaal van mijn spaarrekening?

  Voor de gereglementeerde spaarrekeningen (de NIBC Spaarrekening en de NIBC Getrouwheidsrekening) kan je met de Opnemingscalculator nagaan wat het effect is van een overschrijving op de opbouw van de getrouwheidspremie.

  Ga naar de details van je spaarrekening, door in het overzichtsscherm op de desbetreffende rekening te klikken. Klik vervolgens op de drie punten bovenaan rechts in je scherm. Een menu onderaan de pagina opent, waar je de opnemingscalculator terugvindt.

  Vul het bedrag in dat je wenst af te halen en wanneer je dit wenst te doen (tussen vandaag en 3 maanden). Wanneer je op “Berekenen” klikt, krijg je meteen te zien hoeveel getrouwheidspremie je in totaal zou verliezen door de overschrijving. Wil je meer details, kan je op de knop “Downloaden PDF” klikken. In de pdf wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen hoeveel van deze premie je nu al heeft opgebouwd en de totale waarde op het einde van de verwervingsperiode.

  Opgelet: voer je een overschrijving uit tussen 2 gereglementeerde NIBC rekeningen, dan kan de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie doorlopen. Lees hier meer over de zogenaamde ‘proportionele overdracht’.

  Hou er rekening mee dat je geen pdf’s kan downloaden in de app.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn rekeninguittreksels downloaden?

  Je rekeninguittreksels vind je onder het hoofdmenu “Meer” in de NIBC Bankomgeving.

  • Nieuwe uittreksels die je nog niet gedownload hebt, vind je onder “Nieuwe rekeninguittreksels”.
  • Rekeninguittreksels die je al gedownload hebt, vind je onder “Aangemaakte rekeninguittreksels”.

  Let op: in de app kan je geen rekeninguittreksels downloaden. Gebruik daarom de browser op je smartphone, tablet of computer als je van deze functie gebruik wil maken.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn spaarrekening sluiten?

  Zolang er geen lopende termijnrekeningen aan je spaarrekening zijn gekoppeld, kan je je NIBC rekeningen op elk ogenblik afsluiten via de NIBC bankomgeving.

  • Klik in je overzicht op de rekening aan die wil sluiten.
  • Op de detailpagina van deze rekening zie je bovenaan rechts een icoon met 3 puntjes. Wanneer je op dat icoon klikt, verschijnen er extra opties onderaan je scherm. Kies hier voor ‘Rekening sluiten’.
  • Kies in het scherm dat verschijnt de begunstigde rekening. Dat kan je tegenrekening zijn of één van je NIBC spaarrekeningen. Klik op "Sluit rekening".
  • Bevestig de actie met de sms-code die je van ons ontvangt (of met de app als je hem gebruikt).

  We zetten dan alles in het werk om de rekening af te sluiten en het saldo (met eventuele verworven interesten) over te maken naar de begunstigde rekening. Zodra dit proces afgerond is, ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging.

  Een termijnrekening vroegtijdig afsluiten? Binnen de 14 dagen vanaf het openen kan je een termijnrekening herroepen. Wil je na deze periode de termijnrekening vroegtijdig beëindigen, dan kan dat enkel in uitzonderlijke gevallen. Meer informatie over deze uitzonderlijke gevallen vind je in onze Algemene Voorwaarden.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarom is mijn rekening geblokkeerd?

  Je rekening kan geblokkeerd worden door NIBC of door jezelf wanneer er een vermoeden van misbruik is. Wanneer je de rekening wil laten deblokkeren, kan je ons bellen op het gratis nummer 0800 63 500 of een e-mail sturen naar info@nibc.be. Onze medewerkers zullen je uitleggen welke gegevens je ons schriftelijk moet overmaken om je rekening te deblokkeren.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik mijn rekening laten blokkeren?

  Je kan zelf een blokkering aanvragen op je spaarrekening. Op een gezamenlijke rekening kan één van de twee rekeninghouders een blokkering aanvragen, deze is dan geldig voor de beide rekeninghouders.

  In het geval je een rekening of de toegang tot de beveiligde bankomgeving wil laten blokkeren omdat je bijvoorbeeld een vermoeden hebt dat iemand je gebruikersnaam of wachtwoord zou proberen te misbruiken, kan je ons een e-mail sturen met de expliciete vraag je rekening of toegang te blokkeren.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Is het bedrag van overschrijving gelimiteerd?

  NIBC legt je geen limieten op. Als je een bedrag zou willen overboeken naar je NIBC rekening is het altijd mogelijk dat de andere bank je een limiet oplegt. Je vraagt dit ook best even na bij hen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik telefonisch een overboeking regelen?

  Neen, het is niet mogelijk om telefonisch een overboeking te regelen. Je moet een overschrijving altijd invoeren via de beveiligde bankomgeving. Zo kan je alles veilig zelf regelen en bevestigen met een sms-code.

  Heeft deze informatie geholpen?