vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Welke spaarrekeningen kan ik openen bij NIBC?

  Bij NIBC kan u 3 soorten spaarrekeningen openen: 

  • NIBC Spaarrekening:
   een spaarrekening met een hoge basisrente en een lagere getrouwheidspremie.
   Op de Spaarrekening krijg je op al je geld constant een zeer aantrekkelijke basisrente, zelfs voor geld dat zich maar korte tijd op je rekening bevindt. Zo heb je meer flexibiliteit.
   Je kan als individuele klant maximum één Spaarrekening openen, en maximum één Spaarrekening voor elke andere relatie die je hebt.

  • NIBC Getrouwheidsrekening:
   een spaarrekening met een lage basisrente en een hogere getrouwheidspremie.
   Voor de Getrouwheidsrekening is het interessanter als je je geld minstens één jaar onafgebroken op de rekening laat om zo de getrouwheidspremie te verwerven. Je verliest aan flexibiliteit, maar krijgt er een aantrekkelijke rente voor in de plaats.
   Je kan als individuele klant maximum één Getrouwheidsrekening openen, en maximum één Getrouwheidsrekening voor elke andere relatie die je hebt.

  • NIBC Flex rekening:
   een niet-gereglementeerde spaarrekening met één rentevoet die dagelijks opbrengt.
   Je krijgt de rente per kwartaal uitbetaald (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Je hoeft dus je spaargeld geen 12 maanden te laten staan om je rente te verzilveren. Je verbreekt ook geen premie als je je spaargeld afhaalt. Het is dus een ideale rekening voor spaargeld dat je op eender welk moment kan gebruiken of nodig heeft.
   Je kan als individuele klant maximum één Flex rekening openen, en maximum één Flex rekening voor elke andere relatie die je hebt.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Welke termijnrekeningen kan ik openen bij NIBC?

  Bij NIBC kan u een termijnrekening openen voor 3, 6 of 9 maanden en 1 tot 10 jaar. Een termijnrekening openen is steeds gratis en je hebt slechts een minimuminleg van 100 euro. Bovendien open je zoveel termijnrekeningen als je zelf wil.

  Je kan kiezen voor een jaarlijkse of maandelijkse uitbetaling van de rente. Bij termijnrekeningen tot 1 jaar (op 3, 6 of 9 maanden) is die keuze niet mogelijk en wordt de rente op de vervaldag van de termijnrekening uitbetaald. Het kapitaal dat je vastzette, krijg je op de vervaldag teruggestort op de spaarrekening die je aan je termijnrekening hebt gekoppeld.

  Een termijnrekening is altijd verbonden aan een van je NIBC rekeningen. Je kan een onbeperkt aantal termijnrekeningen verbinden aan je NIBC rekeningen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarom is de maandelijkse rente bij een termijnrekening anders dan de jaarlijkse rente?

  Bij een maandelijkse betaling genereert de rente die op je NIBC-spaarrekening wordt gestort op zijn beurt ook weer rente. Hierdoor maakt deze gegenereerde rente het verschil met een termijnrekening met een jaarlijkse betaling.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik het kapitaal van een termijnrekening verhogen?

  Het is niet mogelijk om het kapitaal van een termijnrekening te verhogen of te verlagen zodra die is geopend.

  Er zijn echter geen limieten aan het aantal termijnrekeningen dat je kan openen. Je kan dus een nieuwe termijnrekening openen als je het kapitaal wilt verhogen. Controleer echter of de voorwaarden identiek zijn bij het openen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat gebeurt er als de termijnrekening vervalt?

  Het volledige kapitaal wordt teruggestort op de NIBC-spaarrekening van waaruit het bedrag werd gestort/overgedragen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik een rekening openen bij NIBC?

  Ben je al klant bij NIBC? Dan kan je via de beveiligde bankomgeving een bijkomende rekening openen.

  Wil je klant worden bij NIBC? Dat is niet alleen gratis, maar ook heel eenvoudig. Het proces verloopt in 3 stappen:

  • Via de knop 'Open een rekening' (op de productpagina van de door je gekozen spaarrekening) kom je op ons aanvraagformulier. Je geeft aan voor wie je deze rekening wil openen en je vult de gevraagde gegevens in. Let op dat je een uniek e-mailadres invult. Ook is het belangrijk dat je een tegenrekening opgeeft waarvan je titularis bent (of in het geval van een gezamenlijke aanvraag, beide aanvragers titularis zijn). Deze rekening moet een zichtrekening zijn bij een Belgische kredietinstelling.
  • Stuur ons vervolgens een recto-versokopie van je identiteitskaart via de online verzendtool. Open je een rekening met iemand anders? Bezorg ons dan allebei een recto-versokopie.
  • Na de controle van je aanvraag , ontvang je op je e-mailadres een link waarmee je een wachtwoord kan kiezen om in te loggen op de beveiligde bankomgeving. In de NIBC bankomgeving vind je je rekening terug. Je activeert je NIBC spaarrekening door een eerste overschrijving uit te voeren vanop de door jouw opgegeven tegenrekening. Het bedrag mag je zelf kiezen, dat kan dus vanaf 0,01 euro.

  Zodra je rekening is geactiveerd ontvang je van ons een e-mail. Vanaf dan kan je andere producten openen zoals een termijnrekening. Al onze rekeningen zijn gratis.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wie kan een rekening openen bij NIBC?

  Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die zowel wettelijk als fiscaal ingezetene is in België, kan een aanvraag invullen om een spaarrekening te openen.

  Je kan ook met een andere persoon een aanvraag invullen om een gezamenlijke rekening te opene, als zowel jij als de mederekeninghouder voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

  Heb je nog andere fiscale woonplaatsen of bent je een U.S. Person? Gebruik dan het aanvraagformulier dat je vindt bij “Documenten en Formulieren”.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Zijn er kosten verbonden aan een NIBC rekening?

  Bij NIBC is alles gratis. Wij rekenen geen kosten aan voor onze diensten, naar die kleine lettertjes hoeft u alvast niet te zoeken.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Is er een minimum- of maximuminleg?

  Er is geen minimum- of maximuminleg voor onze NIBC spaarrekeningen (Spaarrekening, Getrouwheidsrekening en de Flex rekening).

  Voor onze termijnrekeningen geldt wel een minimuminleg van 100 euro.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is de rentegarantie op de termijnrekening?

  Op al onze termijnrekeningen geldt een rentegarantie. Met de rentegarantie op termijnrekeningen willen we er voor zorgen dat als het tarief op een termijnrekening die je gisteren hebt geopend, vandaag wordt verhoogd, je toch van het verhoogde tarief zal kunnen genieten.

  Het principe is eenvoudig: als je bij NIBC een termijnrekening opent en het rentetarief op de door jouw gekozen termijn stijgt in de daarop volgende 14 kalenderdagen, dan zullen we je vragen of we deze termijnrekening mogen annuleren. Zodra je ons daarvoor goedkeuring geeft, boeken we het geld van deze termijnrekening terug naar je spaarrekening – met valutadatum van de opening ervan. Zo verlies je geen rente en kan je, aan een beter tarief, een nieuwe termijnrekening openen!

  De 14 kalenderdagen beginnen te lopen vanaf de dag dat je de rekening hebt aangevraagd en niet vanaf het moment dat ze in werking treed.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is de Flex rekening?

  De NIBC Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening met één vaste rentevoet, die opbrengt vanaf dag 1.

  Deze rente verwerf je op dagbasis en krijg je elke 3 maanden uitbetaald (op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober). Dat is het grote voordeel van de Flex rekening: je spaart van dag 1 meteen aan de volledige rente én je hoeft geen volledig kalenderjaar te wachten op je interest. Omdat de Flex rekening geen getrouwheidspremie kent, kan je dan ook geen premie in opbouw verbreken wanneer je spaargeld afhaalt. Dat maakt de Flex rekening de ideale rekening voor spaargeld dat je maar even opzij kan of wil zetten, of waarvan je nog niet weet wanneer je het exact nodig zal hebben.

  Op de opbrengsten van de Flex rekening is 30% roerende voorheffing van toepassing, maar dat wordt automatisch afgehouden wanneer de interest aan je wordt uitbetaald (de nettorente is de brutorente verminderd met 30% roerende voorheffing). De verworven rente hoeft je dan ook niet in je belastingaangifte in te geven.

  Al onze spaar- en termijnrekeningen, dus ook de Flex rekening, zijn gewaarborgd door de Nederlandse depositobeschermingsregeling, tot 100.000 euro per persoon per bank. Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van de DNB.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

  Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die niet aan bepaalde regelgeving is onderworpen. Zo is er bijvoorbeeld geen verplichting om een samengestelde rentevoet te hebben en ze hoeft ook niet noodzakelijk in euro te zijn. Tegenover dat wegvallen van verplichtingen staat dat spaarders op een niet-gereglementeerde spaarrekening geen vrijstelling van roerende voorheffingen genieten. De roerende voorheffing bedraagt 30% vanaf de eerste eurocent rente die je ontvangt.

  Alle rekeningen bij NIBC, en dus ook niet-gereglementeerde rekeningen, worden gewaarborgd door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

  Bij NIBC vind je volgende niet-gereglementeerde rekeningen: de NIBC Termijnrekening en de NIBC Flex rekening.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoeveel rekeningen kan ik openen bij NIBC?

  • NIBC Spaarrekening:
   1 rekening per relatie. Je kan een individuele spaarrekening openen voor jezelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met je partner.

  • NIBC Getrouwheidsrekening
   1 rekening per relatie. Je kan een individuele spaarrekening openen voor jezelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met je partner.

  • NIBC Flex rekening
   1 rekening per relatie. Je kan een individuele spaarrekening openen voor jezelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met je partner.

  • NIBC Termijnrekening:
   onbeperkt. Op het aantal termijnrekeningen dat je bij NIBC opent, staat geen limiet.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat betekent categorie A bij de gereglementeerde spaarrekeningen?

  Categorie A verwijst naar klassieke gereglementeerde spaarrekeningen, dat wil zeggen: spaarrekeningen met een basisrente en een getrouwheidspremie waarop geen andere voorwaarden gelden. Bij NIBC vallen de NIBC Spaarrekening en de NIBC Getrouwheidsrekening allebei onder categorie A.

  Daarnaast kunnen gereglementeerde spaarrekeningen nog onder 2 andere categorieën vallen, namelijk onder:

  • Categorie B: een gereglementeerde spaarrekening met een bepaalde inlage (bijvoorbeeld een maximum/minimum spaarinlage per maand).
  • Categorie C: een gereglementeerde spaarrekening gekoppeld aan een bepaalde leeftijdscategorie (bijvoorbeeld een spaarrekening voor jongeren).

  NIBC biedt vandaag geen gereglementeerde spaarrekeningen van categorie B of categorie C aan.

  Wil je meer weten over dit topic? Raadpleeg dan Wikifin-pagina “Wat is een spaarrekening?”.

  Heeft deze informatie geholpen?

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak