vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Wat houdt de nieuwe privacyregulering in?

  De “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG, of GDPR) is een nieuwe Europese privacyregulering, van kracht vanaf 25 mei 2018, die je meer controle over je gegevens geeft. Ze vraagt bedrijven om een transparanter beleid te voeren over hoe en welke gegevens zij van hun contacten verzamelt. De nieuwe regulering beschrijft een aantal duidelijke rechten die je als klant kan uitoefenen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens – of een combinatie van gegevens – die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gekoppeld worden aan één persoon. Denk aan een naam, telefoonnummer, e-mailadres of een geluidsopname. Het gaat hier enkel om gegevens van natuurlijke personen.

  Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bent of als je contact met ons hebt. De gegevens die we over jou bewaren, hangen af de mate waarin er contact tussen ons is. Lees meer over de verschillende persoonsgegevens die we van jou kunnen hebben.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?

  Zodra persoonsgegevens worden verzameld, bewaard of gebruikt, vindt een verwerking van persoonsgegevens plaats. Enkele voorbeelden:

  • Als jouw adres wijzigt, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Het oude adres wordt namelijk vervangen worden door het nieuwe.
  • Als je ons belt met een vraag over je rekeningen, dan verwerken wij persoonsgegevens. We stellen je een aantal veiligheidsvragen om je te identificeren en zoeken in je klantdossier naar een antwoord op jouw vraag.
  • Om je een e-mail te sturen, hebben we uiteraard jouw e-mailadres nodig. Als we je commerciële informatie sturen, dan doen we dat enkel dat jij ons daarvoor goedkeuring gaf.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarvoor gebruikt NIBC persoonsgegevens?

  Jouw gegevens dienen heel specifieke doelen en worden enkel daarvoor gebruikt. Er zijn een aantal redenen waarom we jouw persoonsgegevens verwerken:

  • om onze relatie met je te beheren en onze producten en diensten aan je aan te kunnen leveren (zodat je bijvoorbeeld zelf je spaarrekeningen kan beheren)
  • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en samen te werken met de toezichthouders
  • om controles uit te voeren om onder andere witwassen en fraude tegen te gaan
  • om jouw veiligheid te bewaken (door je bijvoorbeeld een e-mail te sturen als een phishingmail in naam van NIBC de ronde doet)
  • om je risico en belangen, die van NIBC of die van de financiële sector te beheren (door bijvoorbeeld de toegang tot de e-bankingomgeving te blokkeren na teveel foute inlogpogingen)
  • om onze diensten te beoordelen en te verbeteren (zoals het verbeteren van onze klantencommunicatie door de kwaliteit van opgenomen telefoongesprekken te beoordelen)
  • om je per e-mail onze nieuwsbrief of direct marketing berichten te sturen, als je ons daarvoor toestemming gaf
  • om te innoveren en onze bedrijfsstructuur te verbeteren

  Heeft deze informatie geholpen?

  Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

  Je persoonsgegevens kunnen niet zomaar worden gebruikt. Het doel moet legitiem zijn en voor elke verwerking moet verantwoording afgelegd kunnen worden. De privacywetgeving heeft hiervoor een aantal verwerkingsgronden vastgelegd.

  Wij verwerken je persoonsgegevens voornamelijk op basis van deze wettelijke gronden:

  • Wettelijke verplichtingen: we moeten voldoen aan algemene en sectorale regelgevingen die ons verplichten je persoonsgegevens te bewaren
  • Uitvoering van de overeenkomst: we bewaren persoonsgegevens die nodig zijn om met jou een contract af te sluiten en onze diensten en aan kunnen te bieden

  Daarnaast kan het gebeuren dat je gegevens verwerkt worden om een gerechtvaardigd belang te behartigen: met andere woorden, als ons belang om je persoonsgegevens te gebruiken zwaarder doorweegt dan het nadeel dat je daarvan zou kunnen ondervinden. Als we op basis van deze grond je gegevens bewaren, dan zullen we het gebruik ervan beperken en de toegang ertoe beveiligen, zodat we het effect op je privacy minimaal blijft.

  Een beperkt aantal van je gegevens worden alleen verwerkt na je toestemming. Die toestemming kan je te allen tijde weer intrekken, door ons een e-mail of brief te sturen:

  • via e-mail: privacy@nibc.be
  • per brief: 
   NIBC
   Dikkebusseweg 17
   8900 Ieper

   We nemen altijd contact met je op als we je verzoek per e-mail ontvangen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder je medeweten een aanvraag doet en zo ben jíj zeker dat je document goed aangekomen is. E-mails leggen immers een heel traject af, we willen graag 100% zeker zijn dat jij die hebt gestuurd.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Welke persoonsgegevens verzamelt NIBC?

  De gegevens die we kunnen verzamelen, hebben we ingedeeld in een aantal categorieën. Afhankelijk van de omstandigheden, de wettelijke verplichtingen of de relatie die we met je hebben, varieert de gegevensset. Dat betekent dat niet elke categorie, of elk persoonsgegeven, op jou altijd van toepassing is.

  We kunnen volgende informatie over je verzamelen:

  • Contactgegevens: dat kan onder andere je naam, je adres, je e-mail en telefoonnummer zijn
  • Identificatiegegevens: het belangrijkste persoonsgegeven kan een kopie van je identiteitsbewijs zijn, en de gegevens die daarop vermeld staan, zoals je rijksregisternummer en geboortedatum
  • Identificatiegegevens van familieleden, volmachthouders, erfgenamen of mederekeninghouders: dat gaat dan over contact- en identificatiegegevens als je bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarrekening bij ons heeft, of als je erfgenaam bent van één van onze klanten
  • E-mails en telefoongesprekken met ons
  • Financiële gegevens: we kunnen gegevens hebben over je rekeningen en andere financiële data bewaren
  • Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten: dit gebeurt enkel onder bepaalde omstandigheden en voor zover dat wettelijk toegestaan of verplicht is
  • Gegevens over gezondheid: we kunnen gegevens hebben over je arbeidsgeschiktheid, je fysieke, mentale of medische toestand of verleden

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe verzamelt NIBC persoonsgegevens?

  De meeste persoonsgegevens zijn de gegevens die je ons rechtstreeks bezorgt, bijvoorbeeld wanneer je klant wordt en ons het invulformulier bezorgt. We kunnen ook op onrechtstreekse manier gegevens over je verzamelen, via informatie van "derden". In het algemeen kunnen we op volgende manieren informatie over je persoonsgegevens verkrijgen:

  • via tussenpersonen, andere financiële instellingen, of anti-fraude organisaties
  • uit sanctielijsten, lijsten van politiek prominente personen of uit openbare registers

  Voor alle duidelijkheid: als we onrechtstreeks persoonsgegevens verzamelen, doen we dat steeds om onze zakelijke werking te garanderen en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen. Je gegevens verrijken voor commerciële data via data uit andere externe bronnen, gebeurt niet.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe lang bewaart NIBC mijn persoonsgegevens?

  We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om het doel te bereiken, waarvoor die nodig zijn. Hoe lang we die gegevens bewaren, is gebaseerd op wettelijke en zakelijke vereisten. De termijn is ook afhankelijk van de relatie die we met je hebben. Zo zijn wij verplicht om gegevens die noodzakelijk zijn om onze klantrelatie te bewijzen, tot 10 jaar na het einde ervan te bewaren.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Met wie deelt NIBC jouw persoonsgegevens?

  Om onze dienstverlening te garanderen, zijn er een aantal partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Deze partijen zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben enkel toegang tot gegevens die voor hen noodzakelijk zijn. Soms ontvangen we een verzoek of zijn we bij wet verplicht om persoonsgegevens te delen. In het algemeen kunnen we je persoonsgegevens verstrekken aan volgende partijen:

  • Handhavings-of veiligheidsdiensten
  • Toezichthouders
  • IT dienstverleners
  • Andere zakelijke dienstverleners

  Enkele concrete voorbeelden:

  • We bezorgen je gsm-nummer aan de derde partij die voor ons je een sms stuurt met bevestigingscode, zodat je een wijziging in de e-banking kan bevestigen.
  • We bewaren je e-mailadres en andere noodzakelijke contactgegevens in het e-mailprogramma van waaruit we e-mails naar onze klanten sturen.
  • Als je een overschrijving van je NIBC rekening naar je tegenrekening maakt, dan wordt deze informatie doorgestuurd naar de derde partij die de overschrijving verder afhandelt.
  • We zijn wettelijk verplicht om elk jaar bepaalde gegevens van onze klanten aan het Centraal Aanspreekpunt (van de Nationale Bank van België) te bezorgen.

  We nemen steeds de nodige beschermingsmaatregelen als we je gegevens met deze partijen delen, zeker als deze data door de partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) wordt bewaard. Je gegevens worden bovendien niet gedeeld voor commerciële redenen.

  Voor alle duidelijkheid: NIBC verkoopt je gegevens niet aan derde partijen, en we delen je gegevens ook niet met derde partijen voor commerciële doeleinden.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe draagt NIBC zorg voor mijn gegevens?

  Je privacy beschermen is voor ons van groot belang. De nodige technische en organisatorische maatregelen zijn dan ook getroffen om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Dat gaat onder ander over het het versleutelen van informatie tijdens de opslag, firewalls, toegangscontroles, en regelmatige controle van IT-infrastructuur.

  Ook jij kan trouwens stappen ondernemen om je gegevens te beveiligen. Wat je allemaal kan doen, lees je bij “Wat kan ik doen om de veiligheid te verhogen?”.

  Niet iedereen heeft zomaar toegang tot je gegevens. Toegang is gelimiteerd tot geautoriseerd personeel van ons of van de derde partijen waarmee we samenwerken. Die toegang geldt bovendien enkel voor die gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren. Al wie persoonsgegevens kan raadplegen, heeft geheimhoudingsplicht en kan de persoonsgegevens enkel gebruiken volgens de instructies die we met hen afgesproken hebben.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar vind ik het privacy statement van NIBC?

  Het huidige Privacystatement vind je terug op de pagina “Privacy”. Daar kan je ons Privacystatement volledig lezen, of een kopie ervan downloaden.

  Lees het Privacystatement

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken?

  Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Zo kan je ons altijd via je recht op inzage vragen stellen met betrekking tot de gegevens die we over je hebben. Wat kan je te weten komen?

  • of we persoonsgegevens van je verwerken
  • welke categorieën van persoonsgegevens we van je verwerken
  • wat het doel is om deze persoonsgegevens te verwerken
  • op welke grond we deze gegevens opvragen
  • hoe we je gegevens verkrijgen
  • hoe je gegevens gedeeld worden
  • hoe lang we je gegevens bewaren
  • hoe je een kopie van je gegevens kan verkrijgen
  • welke andere rechten je bijkomend nog heeft op je gegevens

  Ben je klant, dan kan je een aantal gegevens ook in je beveiligde omgeving terugvinden.

  Hoe kan ik mijn Recht op inzage uitoefenen?

  Stuur ons je verzoek, samen met een kopie van je identiteitskaart:

  • via e-mail: privacy@nibc.be
  • per brief:
   NIBC
   Dikkebusseweg 17
   8900 Ieper

   We nemen altijd contact met je op als we per e-mail je verzoek ontvangen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder je medeweten een aanvraag doet en zo ben jíj zeker dat je document goed aangekomen is. E-mails leggen immers een heel traject af, we willen graag 100% zeker zijn dat jij die hebt gestuurd.

  We behandelen je verzoek binnen een termijn van 30 dagen. Uiteraard doen we ons best om je sneller van dienst te kunnen zijn. Als het langer zou duren, contacteren we om je uit te leggen waarom.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat doet NIBC met de kopie van mijn identiteitskaart?

  Als je klant wordt of als je ons een verzoek stuurt in verband met je gegevensverwerking, bijvoorbeeld, vragen we je om een kopie van een identiteitskaart te bezorgen. We gebruiken die kopie om je te identificeren en controles uit te voeren. Je identiteitskaart wordt dan samen met je overige gegevens veilig bewaard tot 10 jaar na het einde van de klantrelatie.

  Als bank zijn we bovendien wettelijk verplicht om altijd over een geldige kopie van je identiteitskaart te beschikken. Denk eraan om ons opnieuw een kopie te bezorgen (met de online verzendtool of per post) als je een nieuwe identiteitskaart hebt.

  Let op de volgende punten:

  identiteitskaart.png

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

  Vind je dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn? Via je beveiligde bankomgeving kan je als klant heel eenvoudig een aantal gegevens wijzigen, zoals je adres, je e-mailadres, je gsm-nummer, het nummer van je tegenrekening(en), je geheime vraag en het antwoord op je geheime vraag.

  Wil je je recht op correctie uitoefenen, op gegevens die wij voor je beheren, stuur dan een verzoek (samen met een kopie van je identiteitsbewijs):

  • via e-mail: privacy@nibc.be
  • per brief: 
   NIBC
   Dikkebusseweg 17
   8900 Ieper

   We nemen altijd contact met je op als we per e-mail je verzoek ontvangen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder je medeweten een aanvraag doet en zo ben jíj zeker dat je document goed aangekomen is. E-mails leggen immers een heel traject af, we willen graag 100% zeker zijn dat jij die hebt gestuurd.

  We behandelen je verzoek binnen een termijn van 30 dagen. Uiteraard doen we ons best om je sneller van dienst te kunnen zijn. Als het langer zou duren, contacteren we om je uit te leggen waarom.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens laten wissen?

  Zou je graag hebben dat we je persoonsgegevens wissen? Dan kan je een verzoek tot verwijdering indienen. Let op: we kunnen niet altijd ingaan op dergelijk verzoek, omdat we ons aan een aantal wettelijke regels moeten houden. We bekijken graag je vraag en geven we je een passend antwoord.

  Stuur ons je verzoek, samen met een kopie van je identiteitskaart:

  • via e-mail: privacy@nibc.be
  • per brief: 
   NIBC
   Dikkebusseweg 17
   8900 Ieper

   We nemen altijd contact met je op als we per e-mail je verzoek ontvangen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder je medeweten een aanvraag doet en zo ben jíj zeker dat je document goed aangekomen is. E-mails leggen immers een heel traject af, we willen graag 100% zeker zijn dat jij die hebt gestuurd.

  We behandelen je verzoek binnen een termijn van 30 dagen. Uiteraard doen we ons best om je sneller van dienst te kunnen zijn. Als het langer zou duren, contacteren we om je uit te leggen waarom.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen e-mails meer krijg van NIBC?

  Ongeveer 1 keer per maand sturen we je een nieuwsbrief, als je ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Wil je jouw toestemming intrekken, dan kan dat heel gemakkelijk via de uitschrijflink onderaan in één van deze e-mails. Je ontvangt van ons nog wel steeds wettelijke en administratieve informatie per e-mail.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over privacy?

  Wil je na het lezen van ons Privacy Statement en de veelgestelde vragen, nog andere zaken weten over hoe we met je persoonsgegevens omgaan? Dat kan op 2 manieren:

  • Neem contact met ons op:
   • op het e-mailadres: privacy@nibc.be
   • op het gratis nummer 0800 63 500 (maandag tot vrijdag 8u30 - 17u, donderdag tot 19u)
   • per brief:
    NIBC
    Dikkebusseweg 17
    8900 Ieper

    We nemen altijd contact met je op als we je e-mail ontvangen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder je medeweten een aanvraag doet en zo ben jíj zeker dat je document goed aangekomen is. E-mails leggen immers een heel traject af, we willen graag 100% zeker zijn dat jij die hebt gestuurd.
  • Neem rechtstreeks contact op met de Data Protection Officer:
   • op het e-mailadres: dpo@nibc.com
   • op het nummer +31 70 342 5623
   • per brief:
    NIBC Bank N.V.
    ter attentie van de Data Protection Officer
    Koningsstraat 71
    1000 Brussel

  We behandelen je verzoek binnen een termijn van 30 dagen. Uiteraard doen we ons best om je sneller van dienst te kunnen zijn. Als het langer zou duren, contacteren we om je uit te leggen waarom.

  Heb je een klacht?

  We vragen je om in eerste instantie met ons contact op te nemen. Je kan je klacht mailen naar klachten@nibc.be. Binnen de 5 werkdagen nadat we je klacht hebben ontvangen, informeren wij je over de verdere afhandeling ervan. Na max. 1 maand ontvang je een formeel antwoord. Uiteraard doen we er alles aan om je sneller een antwoord te geven.

  Ben je nog steeds niet tevreden over ons antwoord, dan kan je in tweede instantie contact opnemen met de toezichthouder. Hoe je de Gegevensbeschermingsautoriteit kan contacteren, lees je hier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

  Heeft deze informatie geholpen?

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak