op-welke-rekening-plaats-je-best-een-schenking.jpg

augustus 2016

Op welke soort rekening plaats je best een schenking?

Een huwelijkscontract of de wetgeving biedt het antwoord.

Eerst en vooral is het belangrijk te weten of je een huwelijkscontract hebt afgesloten of niet. Want in een huwelijkscontract kan je een clausule opnemen waarin bepaald wordt wat er bij een eventuele scheiding met de schenkingen gebeurt. Als je geen huwelijkscontract hebt afgesloten of geen clausule aan je huwelijkscontract hebt toegevoegd, dan is het wettelijke stelsel van kracht. Dat is overigens ook het geval als je in het huwelijkscontract duidelijk hebt gekozen voor het wettelijke stelsel, eventueel met enkele aanpassingen.

Drie vermogens

In het wettelijke stelsel zijn er drie vermogens: het gemeenschappelijk vermogen en de twee eigen vermogens van de gehuwden. Alles wat beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven, zoals hun loon, behoort tot het gemeenschappelijk vermogen, zelfs als ze dat op een eigen rekening laten storten. Daarnaast behoort alles wat je op de gemeenschappelijke rekening stort, zoals geschonken of geërfd geld, tot het gemeenschappelijk vermogen.

Tot het eigen vermogen behoren de bezittingen die de partners hadden voor ze getrouwd waren. Maar ook schenkingen en erfenissen die ze tijdens hun huwelijk krijgen, zijn eigen goederen, als ze die op hun eigen rekening laten storten.

Eigen rekening is beter

Het is dus in elk opzicht beter om geschonken en geërfd geld op je eigen rekening te storten en niet op een gemeenschappelijke rekening. Anders is het bij een eventuele scheiding moeilijk om te bewijzen dat dat geld niet tot het gemeenschappelijke vermogen behoort.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak