nieuw-bewijsdocument-om-halve-bankgift-te-registreren.jpg

september 2017

Nieuw bewijsdocument om halve bankgift te registreren

Stel dat één van uw ouders overlijdt binnen de drie jaar na een schenking die niet geregistreerd werd, heeft het dan nog zin om het bewijs van de bankgift alsnog te registeren? En hoe zorgt u ervoor dat u slechts op de helft van de bankgift schenkbelasting betaalt?

Een schenking registeren op het registratiekantoor en daar schenkbelasting op betalen, is niet verplicht. De meeste bankgiften worden dan ook niet geregistreerd, wat op gebied van belastingen geen probleem is als de schenker zeker 3 jaar in leven blijft. Maar als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, moeten de erfgenamen toch nog erfbelasting op de bankgift betalen.

Een bankgift nog snel registreren na overlijden?

Een bankgift is een overschrijving tussen de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de begunstigde. Bij een bankgift tussen ouders en kinderen, schenken de ouders samen vanuit de huwelijksgemeenschap of een onverdeeldheid (bij scheiding van goederen). Van die bankgift wordt een bewijsdocument opgemaakt tussen de ouders en het kind via twee aangetekende brieven of een onderhands bewijsdocument. Als dat bewijs niet geregistreerd is op het moment dat één van de ouders binnen de drie jaar overlijdt, zal de bankgift in de aangifte voor de erfbelasting worden opgenomen en voor de helft (het deel van de overleden ouder) worden belast in de erfbelasting. Nog vlug het bewijsdocument registeren na het overlijden, zodat de helft van de overledene niet belast zou worden, heeft geen zin. Daarvoor is het te laat.

Alles of niets

Stel nu dat het kind besluit de schenking voor het deel van de nog levende ouder alsnog te registeren, dan kan dat niet omdat het registratiekantoor “alles of niets” moet registreren tegen 3 procent schenkbelasting in Vlaanderen en Brussel (3,3 procent in Wallonië). Een stukje van het bewijsdocument registeren (de helft) zal dus niet lukken, en schenkbelasting betalen op het volledige bedrag is vaak een te dure oplossing

Nieuw bewijsdocument

Om te vermijden alsnog schenkbelasting op het hele bedrag te moeten betalen, kunnen het kind en de nog levende ouder een nieuw bewijsdocument opmaken van de bankgift, waarbij bepaald wordt dat de ouder de helft van de gemeenschap heeft geschonken aan het kind, en dit in welk Gewest dan ook. Als dat bewijsdocument ter registratie wordt aangeboden, zullen er dan slecht 3 procent schenkbelasting moeten betaald worden op de helft van het bedrag. Zo bent u zeker dat de schenking niet in de aangifte voor erfbelasting wordt opgenomen als ook de tweede ouder overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak