Wanneer Is Beste Tijdstip Voor Pensioensparen

januari 2024

In welke maand stort je best voor pensioensparen?

Afhankelijk van de belastingvermindering die je kiest, mag je jaarlijks tot 1.020 of 1.310 euro pensioensparen. Is het slimmer om dat bedrag volledig te storten aan het begin van het jaar, aan het einde van het jaar of maandelijks in schijven? Op onderzoek.

Ongeveer drie miljoen Belgen doen volgens Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, aan pensioensparen. Met het geld dat je stort, gaat een bank of verzekeringsmaatschappij aan de slag door het te beleggen en te investeren, zodat je geld opbrengt.

Tot het jaar waarin je 64 jaar wordt, kan je via deze weg een aanvullend pensioen opbouwen. Je hebt daarvoor 2 opties:

  • Ofwel stort je in 2024 tot 1.020 euro storten op je pensioenspaarrekening of in je pensioenspaarverzekering. Je krijgt een belastingvoordeel van 30% (je mag tot 306 euro aangeven in je belastingaangifte).
  • Of je spaart meer in 2024, tot 1.310 euro. Daarvoor krijg je een belastingvermindering van 25% (ofwel een maximale belastingvermindering van 327,50 euro). Deze keuze is enkel fiscaal interessant zodra je minstens 1.224 euro stort in je pensioensparen.

Daartegenover staat wel dat pensioensparen belast wordt. Op je zestigste betaal je normaal gezien belastingen op je opgebouwde kapitaal voor pensioensparen. Dat tarief bedraagt 8%. Je kan daarna nog volledig belastingvrij doorsparen tot het jaar waarin je 64 jaar wordt.

Of je aan pensioensparen doet in januari, juni, december of doorheen het jaar: de timing heeft geen invloed op de belastingvermindering. Je geniet dus steeds van een belastingvermindering van 25% of 30% op het gestorte bedrag. Maar de timing van je stortingen kan wél een impact hebben op je totaalrendement. Een overzicht van de gevolgen per product.

Het beste moment om te storten bij een Tak-21 product

Als je kiest om aan pensioensparen te doen via een tak-21 product (pensioenspaarverzekering), dan krijg je een gegarandeerde rente. Deze rente kan worden aangevuld met winstdeelnemingen als de verzekeraar erin slaagt om je stortingen met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Net zoals bij een spaarboekje begint de rente te lopen zodra je de storting doet. Hoe vroeger je dus de storting doet, hoe meer kapitaal je opbouwt dankzij het principe van rente-op-rente. Daarom doe je er best aan om het volledige bedrag al in januari te storten. Stort je pas in december of in maandelijkse schijven, dan mis je een flink stuk rendement.

Het beste moment om te storten bij een Tak-23 product

Bij een tak-23 product (doorgaans een pensioenspaarfonds) krijg je geen vaste of gegarandeerde rente. Zo'n product belegt onder meer in aandelen en obligaties en de winst hangt af van de beursevolutie. In theorie doe je de storting dus best als de beurs op het dieptepunt van het jaar staat. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want niemand kan voorspellen wanneer dat dieptepunt is. Het ene jaar is dat in mei, het andere jaar in september, enzovoort. Op het eerste gezicht heeft timen geen enkele zin; meedoen is belangrijker dan de juiste timing te vinden. Maar … historisch gezien doe je er tóch goed aan om elk jaar al in januari het volledige bedrag te storten.

In 2020 berekende De Tijd namelijk het rendement van 8 pensioenspaarfondsen over een tijdspanne van 31 jaar (december 1988 - december 2019). In 22 van die 31 jaren waren de koersen van de pensioenspaarfondsen eind december hoger dan begin januari. In 9 van de 31 jaren was het beter om in december gestort te hebben dan in januari.

Wie 31 jaar lang juiste gokte (en dus stortte in de maand dat de pensioenspaarfondsen op het laagste punt van het jaar stonden) had volgens de berekeningen van De Tijd 60.468 euro kapitaal verzameld. Wie telkens in januari stortte deed amper -5,7% slechter. Wie maandelijks stortte deed -9,2% slechter. En wie ten slotte telkens in december stortte deed -11,6% slechter. Dat betekent dat iemand die altijd in januari stortte op het eind van de rit een pensioenspaarpot had die 6,8% groter was dan wanneer hij of zij telkens in december stortte.

Opgelet: dit is op basis van historische gegevens. De cijfers geven slechts een indicatie, en zijn uiteraard geen garantie voor rendement in de toekomst.

Het beste moment om te storten bij een Tak-44 product

Een tak-44 product is een pensioenspaarverzekering die deels in tak-21 en deels in tak-23 belegt. Ook hier verdient een storting in januari de voorkeur: voor het tak-21 gedeelte begint de rente al meteen te lopen, en voor het tak-23 gedeelte blijkt (volgens het onderzoek van De Tijd) januari historisch gezien de beste uitkomsten te leveren.

Een spaarpot aanleggen voor je pensioensparen

Meteen 1.020 euro of 1.310 euro op tafel leggen is niet voor iedereen evident; zo’n volledige storting kan stevig doorwegen op je uitgaven. Een oplossing is om het jaar voordien al te sparen voor je pensioensparen: elke maand zet je wat geld opzij voor (85 euro voor 1.020 euro of 109,16 euro voor 1.310 euro), zodat het – op het moment dat je het wíl gebruiken – effectief beschikbaar is. Je zal dan het effect van een volledige storting minder voelen. Bovendien brengt je pensioenspaargeld ondertussen ook spaarrente op. En is er minder kans dat je het uitgeeft aan andere zaken.

Voor de NIBC Getrouwheidsrekening en de NIBC Spaarrekening moet het geld 1 jaar blijven staan om ook de getrouwheidspremie te kunnen verwerven. Op de Flex rekening ontvang je dan weer elk kwartaal de volledige rente die je verwierf. Heb je het volledige bedrag al bijeen gespaard, dan kan je het ook op een Termijnrekening plaatsen. Het geld staat dan vast voor een zelf gekozen termijn, aan een vaste rente. Maar dat zorgt er dan weer voor dat je geen kans heeft om het voor iets anders te gebruiken.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak