3-manieren-bijverdienen.jpg

januari 2019

Bijverdienen, dat doe je zo

Wil je graag een centje bijverdienen? Er zijn vandaag de dag mogelijkheden bij de vleet. 3 manieren hoe je dat kan doen, leggen we hieronder uit.

Onbelast bijverdienen

Wat is onbelast bijverdienen?

Je mag onder bepaalde voorwaarden in je vrije tijd bijklussen zonder dat je op de inkomsten ervan belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Drie klussen komen daarvoor in aanmerking: occasionele klusjes bij medeburgers, verenigingswerk of een bijverdienste via de deeleconomie.

Occasionele diensten bij medeburgers

Dat zijn klusjes voor andere mensen die je als privépersoon uitvoert die op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Dat zijn onder andere: oppas (van kinderen), bijlessen in de privéwoning van de opdrachtgever of de lesgever, sportlessen, kleine huishoudelijke taken of onderhoudswerken aan of rondom de woning, hulp bij administratie, gezelschap bieden aan personen, het uitlaten van dieren. 

Wie op deze manier bijklust, mag dat niet met vaste regelmaat doen. Elke week het gras afrijden, mag dus niet.

Informele afspraken over de klus en het bedrag is voldoende.

Verenigingswerk

Klus je bij voor een vereniging of een openbaar bestuur, dan kan je aan bepaalde voorwaarden onbelast bijverdienen. De activiteit die je doet, moet op de lijst van toegelaten activiteiten staan en je mag geen vrijwilligerswerk doen bij de vereniging waarvoor je bijklust (tenzij je daarvoor helemaal niets krijgt). Klusjes voor een vereniging mag je dan weer wel doen met een vaste regelmaat. Dus elke week het voetbalveld van je club maaien, is toegelaten.

Bijverdienste in de deeleconomie

Ten slotte mag je onbelast bijverdienen via de deeleconomie als je werkt via een erkend deeleconomieplatform. De lijst ervan vind je op de website van FOD Financiën.

Voor wie?

Werk je als zelfstandige, dan mag je niet dezelfde activiteit uitvoeren als je hoofdactiviteit. Wil je onbelast bijverdienen via diensten van burger tot burger en verenigingswerk, gelden bijkomende regels. Ben je geen zelfstandige, dan moet je als werknemer minimaal vier vijfde werken of gepensioneerd zijn. Studenten, huisvrouwen/huismannen en werkzoekenden mogen via deze twee regimes klusjes uitvoeren. Strenger wordt het als je tijdskrediet of thematisch verlof hebt opgenomen: bijklussen kan dan enkel als je in het derde kwartaal voorafgaand aan het bijklussen een gemiddelde tewerkstelling van minstens 80% had. Nam je 1/5 Vlaams zorgkrediet op, dan kan je enkel in bepaalde gevallen een nevenactiviteit hebben. Meer informatie lees je op de website van de Vlaamse Overheid.

Hoeveel mag ik onbelast bijverdienen?

Je mag in 2018 maximaal 6.130 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 510,83 euro per maand bedragen.

Flexi-job

Wat is een flexi-job?

Wie aan gunstige voorwaarden wil bijverdienen in de horeca en de detailhandel, kan in een flexi-job bijklussen. Je betaalt geen belastingen of sociale bijdragen op het bedrag dat je verdient: het brutoloon is meteen het nettoloon. Omdat de werkgever nog steeds werkgeversbijdrage betaalt (aan een verlaagd tarief van 25%), bouw je sociale rechten zoals pensioen, werkloosheidsuitkering of vakantie op.

Voor wie?

De flexi-job regeling geldt voor werknemers die minstens voor vier vijfde werken en gepensioneerden. Voor werknemers wordt de toestand drie kwartalen voordien beoordeeld, voor gepensioneerden is dat op het einde van het tweede kwartaal voordien. Zelfstandigen mogen geen flexi-job aannemen.

Hou er rekening mee dat de flexi-job-regeling in het leven is geroepen voor de horeca, en sinds begin 2018 ook voor de detailhandel, zoals bakkers, slagers, grootwarenhuizen of kappers. Werkgevers in andere sectoren kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Hoeveel mag ik met een flexi-job verdienen?

Met een flexi-job kan je onbeperkt bijverdienen. Omdat het flexiloon niet aangegeven moet worden in de belastingbrief, is er geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen.

Het minimum-uurloon van een flexi-jobber is vastgelegd op 10,08 euro. Dat bestaat uit 9,36 euro loon en 0,72 euro (7,67%) vakantiegeld. Vakantiegeld wordt bovendien meteen uitbetaald.

In de horeca heb je voor prestaties op een zon- of feestdag recht op een extra premie van 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Werk je tussen middernacht en 5u ‘s ochtends, dan heb je recht op een extra toeslag van 1,2398 euro per gewerkt uur.

3. Zelfstandige in bijberoep

Wat is een zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandige in bijberoep betekent dat je werkt voor eigen rekening, bovenop het werk dat je in loondienst doet, bijvoorbeeld na je uren of in het weekend.

Voor wie?

Je kan zelfstandige in bijberoep worden als je al een andere beroepsactiviteit in dienstverband uitoefent, als werknemer, in het onderwijs of als ambtenaar. Je moet minstens wel de helft van het aantal uren presteren van een voltijdse betrekking. Werk je in het onderwijs en ben je benoemd, dan moet je minstens 60% van een voltijds uurrooster werken.

Hoeveel mag ik als zelfstandige in bijberoep verdienen?

Voor een zelfstandige in bijberoep zijn er geen maximale inkomsten vastgelegd. Je kiest zelf je tarieven en hoeveel je in bijberoep werkt. Wel is het zo dat je je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en sociale bijdragen betalen. Die hangen af van je inkomsten. Als starter betaal je een voorlopige bijdrage van 20,5 procent op een netto belastbaar inkomen van 1.499,14 euro, wat neerkomt op een bijdrage van 79,86 euro per kwartaal. De definitieve sociale bedrage wordt berekend zodra de fiscus dat bedrag doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds. Is dat een bedrag lager dan 1.499,14 euro, dan hoef je geen sociale bijdragen te betalen.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak