Je formulier wordt gedownload

Volmachthouder toevoegen


Rekeninghouder(s)
Rekeninghouder
Mederekeninghouder (indien van toepassing)

Volmachthouder
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Dit wordt je gebruikersnaam indien je geen klant bent (uniek e-mailadres is verplicht)

Rekeninginformatie
Rekeningnummers waarop de volmacht wordt gegeven
Voorwaarden