bouwen-verbouwen-offertes.png

april 2020

(Ver)bouwplannen? Hierop let je best als je offertes vraagt

Een nieuwe keuken, een nieuwe slaapkamer of een volledig nieuw huis? “Welke bouw- of verbouwplannen je ook hebt: een duidelijke offerte vragen is even belangrijk voor je portefeuille als voor je gemoedsrust”, vertelt advocaat Arnt Proost, gespecialiseerd in bouw- en aannemingsrecht. Een aantal tips.

Waarom vraag ik best een offerte?

“Naast het vergelijken van prijzen, biedt een offerte het voordeel dat de aannemer zich ertoe verbindt om bepaalde werken voor een bepaalde prijs uit te voeren”, vertelt Arnt Proost. “Zonder offerte in handen kan je een factuur veel moeilijker betwisten. Als je geen offerte of aannemingsovereenkomst heeft, is de aannemer ook vrij om zelf de prijs te bepalen (de zogenaamde partijbeslissing). Wel mag de aannemer echter geen onredelijk hoge prijzen aanrekenen.”

In welke mate is een ondertekende offerte bindend?

“Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Als je de offerte tekent, dan is ze ook bindend volgens de voorwaarden die in de offerte staan beschreven”, stipt Arnt Proost aan. “Tenzij je hierover onderling overeenstemming vindt met de aannemer, kan je er in principe niet meer onderuit.”

Wat laat ik best in een offerte opnemen?

 • De naam en bedrijfsgegevens van de aannemer.
 • Je naam en de plaats waar de werken uitgevoerd worden.
 • Een gedetailleerde omschrijving van de werken en de (kwaliteit van de) materialen.
 • De prijs en het btw-tarief: vaste prijs of manuren? Verplaatsingen inbegrepen of niet? Leveringskosten of niet? Eventuele meerkosten bij een stijging van grondstof- of materiaalprijzen? Eventuele kortingen? Andere kosten die kunnen aangerekend worden? ...
 • Een planning van de werken en een indicatie van de tijd die nodig is om de taak volledig af te ronden.
 • Instructies en timing van betalingen: voorschot, tussentijdse betalingen, eindafrekening ...
 • De garantiebepalingen.
 • Een datum en geldigheidsduur van de offerte.
 • Bijkomstige voorwaarden of een verwijzing naar de algemene voorwaarden.
 • Je handtekening en die van de aannemer.

Een offerte vragen, is dat altijd gratis?

“De aannemer kan vrij bepalen of hij daarvoor iets aanrekent. Indien je een offerte aanvraagt, dan pols je dus best of er kosten aan verbonden zijn (ook voor een eventueel plaatsbezoek). In het geval een offerte inderdaad betalend is, doe je er goed aan om vooraf een schriftelijke bevestiging van de kostprijs te vragen. Dat mag ook per mail.”

“Vergat je te vragen of een offerte gratis is? Dan hoef je je daar niet meteen zorgen over te maken”, stelt Arnt Proost gerust. “In de praktijk geven aannemers hun offertes meestal sowieso al gratis. Rekent de aannemer echter toch kosten aan voor het opstellen van een offerte, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te brengen? Dan zal bij een eventueel dispuut de rechtbank meestal geneigd zijn de particulier in het gelijk te stellen. Immers is er op voorhand niet afgesproken dat een prijs zou worden betaald.”

“Let wel: als je niet alleen een offerte, maar bijvoorbeeld ook bouwadvies vraagt, dan kan de aannemer ook een factuur opstellen voor het gevraagde advies.”

Hoeveel offertes vraag ik best?

“Ik adviseer meestal om 3 offertes te vragen. Zo heb je al een goede indicatie. Het staat je uiteraard vrij om nog meer offertes te vragen. Belangrijk is vooral dat je geen appelen met peren vergelijkt”, beklemtoont Arnt Proost. “Gaat het om dezelfde kwaliteit van bouwmaterialen? Geldt er een vaste prijs of een uurprijs? Is de opkuis inbegrepen of niet …? Zorg dus dat je steeds goed kan vergelijken. Vraag schriftelijk opheldering en/of een meer gedetailleerde offerte bij onduidelijkheden.”

Wat doe ik best als de werken vertraging oplopen of niet in lijn zijn met de offerte?

“Je kan meestal heel wat bereiken door even te bellen en je bezorgdheden te uiten. Dat werkt het best op een gemoedelijke toon. Na het telefoongesprek stuur je nog even een mail waarin je verwijst naar het telefoongesprek. In de mail som je je bezorgdheden op en schrijf je neer wat je telefonisch bent overeengekomen. Komt het later toch tot een ernstig dispuut, dan heb je dat op papier. Dat kan in de rechtbank in je voordeel pleiten.”

8 tips voor bouwers en verbouwers

 • “Gaat het om heel grote budgetten? Overweeg dan om een bouwadviseur in te schakelen”, raadt Arnt Proost aan. “Dat kost natuurlijk geld, maar je kan er jezelf heel wat onheil mee besparen. Een bouwadviseur helpt je om offertes te vergelijken (handig als het om bouwtechnische materie gaat), geeft je advies over materiaalkeuze en volgorde van de werken, volgt de werf op om te kijken of alles volgens de regels van de kunst verloopt, enzovoort.”

 • Er ontstaan vaak disputen over werken die er extra bijkomen. Een aannemer komt bij je nieuwe ramen installeren, maar je vraagt of hij tussendoor ook jouw garagepoort kan repareren? Vraag dan expliciet naar een bijkomende offerte.

 • Verwacht de aannemer dat de kosten voor bepaalde werken beduidend hoger zullen uitkomen dan beschreven in de offerte? Dan heeft hij een voorlichtings- en meldingsplicht. Vraag hier steeds een schriftelijke bevestiging van.

 • Lijkt een bedrag op een offerte verdacht laag? Vraag dan expliciet een schriftelijke bevestiging dat het bedrag klopt. Rekenfouten zijn geen zeldzaamheid.

 • Geeft de aannemer eenheidsprijzen per gestorte kubieke meter beton, per gelegde vierkante meter vloer, … ? Hou dan rekening dat de uiteindelijke kost soms (sterk) kan afwijken van wat je zelf had ingeschat. In offertes worden zulke eenheden vaak omschreven als ‘VH’ of ‘vermoedelijke hoeveelheid’.

 • Ga na of de aannemer een erkende vakman is en voldoende verzekerd is.

 • Laat je een nieuw dak, badkamer, keuken ... plaatsen? Vraag referenties en bel desnoods even aan bij de mensen waar de aannemer al werken uitvoerde. Dat kan heel wat twijfels wegnemen (of bevestigen).

 • Ga op tijd akkoord met de offerte. Als je te lang wacht, of pas reageert na het overschrijden van de geldigheidstermijn dan is de aannemer niet meer gebonden aan de prijs op zijn offerte.

Dit artikel vormt geen juridisch advies en mag niet worden ingeroepen als zodanig. Het is raadzaam om je voldoende te informeren, gepaste diensten of experts terzake te raadplegen.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak