pensioen-studiejaren-meetellen.jpg

oktober 2015

Pensioen: laat uw studiejaren meetellen

Hebt u nog heel wat studiejaren in het hoger onderwijs voor de boeg? Denk eraan dat u al die jaren niet werkt en dus ook niet bijdraagt voor uw pensioen. Maar ook daar bestaat een oplossing voor …

Weinig Belgen zijn ervan op de hoogte, maar de vele jaren die ze in in een aula of andere leslokalen doorbrengen om een mooi diploma te verwerven, kunnen wel meetellen voor hun wettelijk pensioen. Tenminste, als ze die studiejaren “regulariseren”.

Hoe werkt het?

Studiejaren regulariseren is vrij eenvoudig: u hoeft alleen maar een zogeheten “persoonlijke bijdrage” te storten. Met toch een  paar kanttekeningen: alleen de jaren vanaf uw 20e verjaardag tellen mee en vóór of na uw studie moet u als loontrekkende hebben gewerkt. Bovendien moet u binnen een termijn van 10 jaar na het einde van uw studie een aanvraag indienen om uw studieperiode te regulariseren. Voor zelfstandigen geldt deze termijn niet.

Hoeveel dient u bij te dragen?

Voor de berekening van de bijdrage gaat men uit van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Momenteel bedraagt dit € 1.541,67. Dit bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Men hanteert op dit ogenblik een bijdragepercentage van 7,5%. Een studiejaar regulariseren kost dus € 1.541,67 x 12 x 7,5% of € 1.387,50.

Betalen kan in één keer of jaarlijks over een periode van maximaal vijf jaar. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

De website van de Rijksdienst voor Pensioenen geeft meer gedetailleerde uitleg.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak