Fout Bij Overschrijving

juli 2022

Fout gemaakt in een overschrijving? Zo krijgt u uw geld terug

434,2 euro in plaats van 43,42 euro overgeschreven? Twee keer dezelfde overschrijving gedaan? Of geld naar de timmerman overgeschreven terwijl u de factuur van de loodgieter wou betalen? Een fout bij een overschrijving is soms snel gemaakt. Wat doet u in dat geval best?

Een verkeerd bedrag ingevuld, geld naar de verkeerde begunstigde overgeschreven of dezelfde overschrijving meer dan eens uitgevoerd?

Een nul te veel, twee keer dezelfde overschrijving gedaan, de verkeerde begunstigde gekozen: zo'n overschrijving kan u enkel annuleren als u ook een uitvoeringsdatum in de toekomst heeft ingevuld. In dit geval kan u de overschrijving nog in uw verzendmap terugvinden en aanpassen.

Heeft u geen uitvoeringsdatum ingevoerd? Dan is het geld helaas vertrokken. Op de knop ‘vorige pagina’ drukken of uw bank bellen heeft geen zin, ook al bent u er razendsnel bij.

Neem zo snel mogelijk contact op met de begunstigde om de vergissing te melden en vraag om het verkeerdelijk overgeschreven geld terug te storten. Grote bedrijven of overheden ontvangen wel vaker verkeerde overschrijvingen en hebben doorgaans een procedure om een terugbetaling snel in orde te brengen.

Wie geld ontvangt dat verkeerdelijk werd overgemaakt, is trouwens wettelijk verplicht om het verschil terug te storten. Vaak zal de begunstigde vrijwillig het verkeerdelijk gestorte geld terugstorten. Maar als de begunstigde dat niet doet, dan kan u alsnog naar de rechtbank stappen.

Goed om weten: bij abnormale of bijzonder grote transacties bestaat de kans dat de bank de overschrijving even vasthoudt en contact met u opneemt om te vragen of de overschrijving door mag. Als u bijvoorbeeld 10.080 euro overschreef in plaats van 100,80 euro, kan u proberen contact op te nemen met uw bank. Misschien werd uw overschrijving wel automatisch door de bank geblokkeerd.

Rekeningnummer is buiten gebruik

U heeft een overschrijving gedaan naar een familielid of ander begunstigde, maar wist niet dat het rekeningnummer intussen buiten gebruik is? Normaal gezien zal dat geen grote problemen opleveren. Een overschrijving naar een afgesloten rekening wordt automatisch teruggestuurd naar uw rekening.

Let op: het kan een paar weken duren vooraleer het geld terug op uw rekening staat. U kan daardoor wel denken dat u een factuur heeft betaald, maar eigenlijk loopt u risico om administratiekosten aangerekend te krijgen (de correcte begunstigde wacht namelijk nog op uw betaling). Ontvangt u het geld alsnog niet? Dan neemt u best contact op met de bank van de begunstigde. Aan de hand van het IBAN-nummer kan u achterhalen om welke bank het gaat.

Fout in rekeningnummer

Als u een verkeerd rekeningnummer invoert, dan is de kans heel groot dat u de overschrijving niet zal kunnen uitvoeren. Elk Belgisch rekeningnummer eindigt namelijk met een controlegetal dat uit twee cijfers bestaat. Dat controlegetal wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde formule. Een vergissing ergens in het rekeningnummer zal ertoe leiden dat het controlenummer niet meer klopt en u op die manier een foutmelding krijgt dat het ingevoerde rekeningnummer ongeldig is.

Er bestaat natuurlijk nog een kleine kans dat de overschrijving toch doorging omdat het (foute) rekeningnummer alsnog bestaat. Om te weten te komen naar wie u verkeerdelijk geld heeft overgeschreven, kan u terecht bij uw bank. Uw bank is verplicht om inspanningen te leveren om het geld te helpen recupereren, en de bank van de ontvanger is verplicht om daaraan mee te werken. Komt er geen schot in de zaak of schuiven beide banken verantwoordelijkheden heen en weer, dan kan u uw zaak voorleggen bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten.

Verkeerde gestructureerde mededeling

Een gestructureerde mededeling bevat doorgaans controlecijfers (net als bij het rekeningnummer). Voert u een verkeerde gestructureerde mededeling in, dan ontvangt u normaal gezien een foutmelding bij het invoeren van de overschrijving. Bevat de gestructureerde mededeling geen controlecijfers, of voerde u bij toeval toch een correcte (maar voor u verkeerde) cijferreeks in? Dan is de kans groot dat de ontvanger het bedrag automatisch zal terugsturen. Wordt de fout in eerste instantie niet opgemerkt, dan zal u van de begunstigde wellicht een betaalherinnering ontvangen. U kan dan verwijzen naar de overschrijving die u reeds uitvoerde.

Kunnen bedrijven administratiekosten aanrekenen of een schadevergoeding vragen als u een fout maakte?

Stel dat u te veel of te weinig overschreef, een verkeerde mededeling gebruikte, of aanvankelijk per ongeluk een verkeerd rekeningnummer gebruikte: mag een bedrijf dan kosten aanrekenen voor het ongemak dat u veroorzaakte?

  • Is er in de verkoopovereenkomst een schadebeding voorzien? Dan kan de onderneming een forfaitaire vergoeding aanrekenen voor de schade die het bedrijf leed (een schadebeding is een beding waarbij u er zich als consument toe verbindt om een forfaitaire schadevergoeding te betalen als u de overeenkomst niet naleeft).

  • Is er geen schadebeding voorzien in de verkoopovereenkomst? Dan kan de onderneming u een vergoeding vragen voor de kosten die ze maakte. Het is dan wel aan de onderneming om dat bedrag te verantwoorden en de schade te bewijzen. Het bedrag moet dus redelijk zijn en in verhouding staan tot de schade.

Vraagt een bedrijf een schadevergoeding, dan is het een goed idee om even te bellen en dit uit te praten. Met een beetje geluk kan de schadevergoeding eenvoudig geschrapt worden. Een bedrijf heeft er immers ook belang bij u als klant te houden.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak