Depositogarantiestelsel.jpg

juni 2021

Depositogarantie: hoe is uw spaargeld beschermd?

Wie zijn geld op een rekening zet, doet dit met het volste vertrouwen. Maar wat gebeurt er als een bank failliet gaat? In dat geval kunt u rekenen op het depositogarantiestelsel.

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is een garantiemechanisme dat bepaalt wat er met uw geld gebeurt als een bank failliet gaat. Zo kan uw spaargeld niet zomaar verdwijnen. Het biedt een bescherming tot maximaal 100.000 euro per persoon per bank. Let wel: sommige banken zijn onder verschillende merknamen actief. De bescherming geldt echter niet per merknaam, maar per bank.

Enkele voorbeelden

  • Heeft u 110.000 euro aan deposito's bij een bank? Dan krijgt u in geval van faillissement 100.000 euro terug.
  • Heeft u 90.000 euro bij een bank, dan krijgt u 90.000 euro terug.
  • Heeft u 60.000 euro bij merk X van bank A, en 60.000 euro bij merk Y van bank A, dan krijgt u 100.000 euro terug in geval van faillissement.

In één geval bedraagt de limiet 600.000 euro per persoon en per bank in plaats van 100.000 euro. Het depositogarantiestelsel biedt namelijk gedurende drie maanden een extra bescherming ter waarde van 500.000 euro in het kader van de aankoop of verkoop van een eigen woning. Stel dat u net 400.000 euro kreeg voor de verkoop van uw huis, of dat u 300.000 euro geschonken kreeg voor de aankoop van een huis: in dat geval is dat bedrag ook beschermd.

De bescherming geldt niet alleen voor liquiditeiten, maar ook voor kasbons en tak-21 verzekeringen. Voor beleggingsproducten is er ook een zekere bescherming voorzien; die is wel veel beperkter en onder voorwaarden (zie verder).

Het depositogarantiestelsel is geharmoniseerd in heel Europa. Uw tegoeden bij NIBC zijn bijvoorbeeld beschermd door het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel. Dit Nederlandse stelsel biedt dezelfde garanties (ook aan Belgen) als het Belgische Garantiefonds.

Wat als ik meerdere rekeningen heb?

Het stelsel biedt een bescherming tot 100.000 euro per bank en per persoon. Als u meerdere rekeningen heeft bij een bank, dan worden de deposito’s per bank opgeteld. Dat kunnen deposito’s op de volgende rekeningen zijn:

  • zichtrekeningen
  • spaarrekeningen
  • termijnrekeningen
  • kasbons op een effectenrekening
  • tak 21-verzekeringen (spaarverzekeringen)

Enkele voorbeelden

  • U heeft bij 1 bank vier rekeningen waarvan de totale deposito’s 120.000 euro bedragen. Dan krijgt u in geval van faillissement van die bank 100.000 euro terug.
  • U heeft bij bank A 100.000 euro op een spaarrekening en bij bank B 50.000 euro, ook op een spaarrekening. In dat geval krijgt u bij een faillissement (als beide banken failliet gaan) 150.000 euro terug.

Als u wil weten of specifieke rekeningen door het depositogarantiestelsel beschermd zijn dan kan u dit vragen aan uw bank. Bij NIBC zijn al uw rekeningen beschermd door het depositogarantiestelsel.

Wat met gezamenlijke rekeningen?

Als een rekening op naam van twee personen staat (bv. u en uw partner), dan heeft elk van u beiden recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro per bank.

Een voorbeeld

U heeft bij een bank 160.000 euro op een gezamenlijke rekening staan. Dan krijgen zowel u als de mederekeninghouder elk 80.000 terug in geval van faillissement.

De tegoeden op een gemeenschappelijke rekening worden verondersteld in gelijke delen toe te komen aan de co-titularissen van de rekening, behalve als er een andere verdeelsleutel bij de bank is vastgelegd.

Wat met rekeningen van minderjarigen?

Minderjarigen met een rekening op hun naam komen ook in aanmerking voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel van maximaal 100.000 euro per persoon per bank. Bent u als ouder co-titularis, dan wordt verondersteld dat de helft van het saldo van u is.

Kan u toch meer dan 100.000 euro recupereren?

Stel dat u 150.000 euro op de rekening had, dan kan u voor de resterende 50.000 euro een schuldvordering indienen bij de ondernemingsrechtbank.

Alleen de eerste 100.000 euro worden beschermd en uitbetaald onder het depositogarantiestelsel. Als u de uitbetaling accepteert, dan verzaakt u aan uw schuldvordering op deze 100.000 euro. Het garantiefonds treedt in uw plaats als schuldeiser voor deze som op. Maar dat betekent echter niet dat u verzaakt aan uw rechten als schuldeiser op het bedrag daarboven, dus op de 50.000 euro. Die resterende 50.000 euro kan u proberen te recupereren via de ondernemingsrechtbank.

Wat met vreemde munten?

De regeling geldt zowel voor deposito’s in euro als in andere munten, die u bij uw (in Europa gevestigde) bank aanhoudt. De uitbetaling gebeurt steeds in euro en de berekening van de wisselkoers gebeurt op basis van de referentiekoersen van de Europese Centrale Bank of wisselkoersen gepubliceerd door koersinformatieleveranciers. Als valutadatum geldt de datum van de gerechtelijke uitspraak van het faillissement of de dag waarop het garantiefonds de beslissing maakt om tot uitkering over te gaan.

Wat met beleggingsproducten?

Als een bank failliet gaat, dan blijven de aandelen, obligaties, beleggingsfondsen … op uw effectenrekening buiten het faillissement. U kan ze dan laten overzetten naar een effectenrekening bij een andere bank. Maar in geval van fraude of administratieve fouten kan het gebeuren dat u uw beleggingen niet terugziet. In dat geval voorziet het Belgische beschermingssysteem een tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro per persoon.

Wat met cryptomunten, zoals Bitcoin?

Cryptomunten vallen niet onder de depositobescherming of een andere beschermende regeling.

Wat met de inhoud van een bankkluis?

Bezittingen in een bankkluis blijven uw eigendom, ook als een bank failliet is.

Is geld op zakelijke rekeningen beschermd?

Zowel uw persoonlijke rekeningen als zakelijke rekeningen zijn beschermd tot 100.000 euro per bank. Heeft u een eenmanszaak (zonder rechtspersoonlijkheid), dan worden de deposito's op uw zakelijke rekening bij uw privérekening geteld als u beide rekeningen bij dezelfde bank heeft.

Heeft u een bedrijf met rechtspersoonlijkheid (NV, BV, CV, ...), dan is uw onderneming apart beschermd tot 100.000 euro. Het saldo op uw privérekeningen staat hier los van.

Waar komt het geld in het depositogarantiestelsel vandaan?

Alle banken betalen op regelmatige basis een premie aan het depositogarantiefonds in het land waar ze gevestigd zijn. Deze depositogarantiefondsen zorgen ervoor dat bij een faillissement u en alle rekeninghouders geld terug kunnen krijgen.

Van alle banken kan een extra bijdrage gevraagd worden indien nodig. Dit voorkomt dat de overheid deze kosten zou moeten voorschieten.

Het Belgische garantiefonds beschikt over reserves van meer dan 5 miljard euro.

Wat zijn de uitbetalingstermijnen?

Voor deposito’s binnen het Belgische en Nederlandse garantiestelsel dient u te rekenen op een uitbetalingstermijn tot 15 werkdagen. Voor andere financiële instrumenten bedraagt de uitbetalingstermijn in regel tot 3 maanden.

Hoe krijgt u uw geld terug?

U ontvangt automatisch een brief met alle toelichtingen en instructies van het garantiefonds waaronder uw deposito’s vallen. Om uw geld terug te krijgen, heeft u een rekening bij een andere bank nodig.

Bent u onlangs verhuisd of heeft u een nieuw telefoonnummer? Dan is het altijd goed om uw adres en andere klanteninformatie bij uw bank te updaten.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak