hoe-waarde-woning-inschatten.jpg

februari 2022

De waarde van uw woning schatten: hoe begint u er aan?

Wat is uw huis waard? Om dat te berekenen heeft u verschillende mogelijkheden. We sommen ze op en wikken en wegen de voor- en nadelen.

De waarde van uw woning is een belangrijke factor als u plannen maakt om te verkopen. Ook als u niet verkoopt, kan een goede schatting van de waarde van uw huis of appartement helpen om de voorwaarden van een nieuwe hypotheek te onderhandelen. En natuurlijk blijft het altijd interessant om eens in de zoveel jaren de waarde van uw woning te bepalen: stijgt de waarde mee met de prijzen van vastgoed in uw regio? Of hinkt u achterop? En zo ja, kan u de waarde opkrikken met bijvoorbeeld een (energetische) renovatie?

Vanaf 2022 is een waardebepaling door een schatter-expert verplicht voor kopers die een woonlening aangaan. Banken zullen vanaf dan leningen moeten verstrekken op basis van de geschatte waarde, en niet op basis van de aankoopprijs. Kopers die meer bieden dan de geschatte waarde, moeten dat verschil zelf op tafel leggen.

Er zijn heel wat factoren die de waarde van een woning beïnvloeden. Die spreken min of meer voor zich: de prijsevoluties over de algemene en residentiële vastgoedmarkt, het economisch klimaat, het monetair beleid (lage rente duwt woningprijzen hoger), de soort woning, schaarste, locatie, oppervlakte, staat, ouderdom, aantal kamers, graad van afwerking, enzovoort.

5 mogelijkheden om de waarde van uw woning te berekenen:

1. Zelf een schatting maken van je woning met online tools

Online rekenmodules zoals de prijswijzer van Zimmo en de schattingstool van Immoweb kunnen u een algemeen idee geven van wat uw huis waard zou kunnen zijn op basis van een reeks datapunten: kadastrale gegevens, type bebouwing, EPC-score, oppervlakte, enzovoort. U vult de gevraagde gegevens in en vervolgens gaat een rekenmodel ermee aan de slag.

De methode is niet feilloos: de waarde is niet noodzakelijk de prijs die de koper uiteindelijk bereid is te betalen. Dat geldt trouwens ook voor de andere methodes. Of u nu zelf een schatting doet of die laat uitvoeren door een expert, de geschatte waarden hoeft bij een verkoop dus niet noodzakelijk de vraag- of biedprijs te zijn.

Een andere online barometer voor de waarde van uw woning kan u raadplegen op de website van de FOD Economie. Daar vindt u info over de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen, villa’s en appartementen per gemeente.

Voordelen:

 • Makkelijk in gebruik en gratis.
 • Geven u in een paar minuten een schatting.
 • Een goede manier om te starten als u overweegt om te verkopen of te herfinancieren.

Nadelen: 

 • Mogelijks een hogere foutenmarge: de beoordeling is vooral kwantitatief en minder kwalitatief.
 • Makelaars, banken en vastgoedprofessionals gebruiken deze populaire online tools niet om de waarde van een woning te bepalen.

2. Zelf een schatting maken van je woning door gelijkaardige huizen te vergelijken

Als u de waarde van uw eigen woning wil weten, is het vaak een goed idee om zelf eerst op ‘huizenjacht’ te gaan. Dus door gelijkaardige woningen in de buurt te bezoeken die te koop staan en de verkoopprijs op te volgen. Dat kan het makkelijkst door inlichtingen in te winnen bij de verkoper of makelaar, of eenmaal de akte is verleden informatie op te vragen bij het kantoor Rechtszekerheid die bevoegd is voor de gemeente waarin de woning zich bevindt (de vroegere hypotheek- en registratiekantoren). U kan namelijk aannemen dat twee woningen in dezelfde buurt met ongeveer dezelfde oppervlakte, hetzelfde aantal slaapkamers en badkamers, vergelijkbare EPC-waarden, ... ook voor ongeveer dezelfde prijs verkocht kunnen worden. U beperkt zich best niet tot twee woningen om de waarde te bepalen, maar liever een vijftal.

Voordelen:

 • Net als online tools is dit een gratis oplossing.
 • Het geeft een inzicht in de waarde op basis van recente gegevens, waarin de huidige marktdynamieken zijn verwerkt.
 • Het is een gangbare ‘meetmethode’ in de vastgoedsector.

Nadelen:

 • Geen twee woningen zijn precies hetzelfde, dus het kan zijn dat u de waarde van uw eigen woning moet bijsturen.
 • Recente vraag- en verkoopprijzen kunnen variëren op basis van verschillende factoren, dus de schattingen zijn niet precies.
 • Het proces kan tijd en opvolging in beslag nemen.

3. Waardebepaling van uw woning door een makelaar

De tijd dat een makelaar na een kwartiertje ter plekke een cijfer op een woning plakte, ligt al lang achter ons. Makelaars en andere vastgoedprofessionals combineren kwantitatieve data met een kwalitatieve inspectie om de waarde te bepalen. Hoewel u achteraf wellicht wat telefoontjes en mailtjes zal krijgen, zijn waardebepalingen door makelaars meestal vrijblijvend als u effectief plannen heeft om te verkopen. Heeft u geen verkoopplannen, dan zal de makelaar u hiervoor wellicht een bedrag aanrekenen van 250 tot 350 euro. Hoe dan ook, doet u er goed aan om verschillende makelaars te vragen om een waardering te maken.

Voordelen:

 • U krijgt waarschijnlijk een meer nauwkeurige schatting dan wat u zelf zou kunnen doen. Een makelaar is uiteindelijk een opgeleide professional.
 • Het is meestal gratis.

Nadelen:

 • Sommige makelaars kunnen kosten in rekening brengen; vraag dus eerst of een waardebepaling gratis is.
 • Een makelaar is vooral afhankelijk van verkopers voor zijn inkomsten. De kans bestaat dan ook dat een makelaar uw woning ‘overwaardeert’ om u als klant binnen te rijven.

4. Waardebepaling van uw woning door een notaris

Het is niet bij iedereen bekend, maar u kan ook uw notaris vragen om uw woning te schatten. Dat heeft een groot voordeel: hij of zij zal u een eerlijke mening en analyse geven, en heeft minder belangen dan een makelaar. Bovendien ziet een notaris wekelijks verkoopaktes op het kantoor passeren en heeft hij net als een makelaar zicht op kwantitatieve data.

Voordelen:

 • U mag uitgaan van een neutrale waardebepaling.
 • Het is meestal gratis (als u de verkoopakte via hem of haar laat verlopen).
 • Het kan een goede manier zijn om een vraagprijs vast te leggen als u verkoopt.

Nadelen:

 • Hoewel de waardering zo objectief mogelijk verloopt, is het oordeel van één notaris niet zaligmakend. Hij of zij doet ook beroep op een databank met vergelijkingspunten. Dat geeft een goede indicatie, maar is uiteraard niet te vergelijken met een echt schattingsverslag. U laat de waarde dus best ook door een paar makelaars of andere professionals bepalen.
 • Als u een notaris vraagt om een schatting te maken zonder dat u verkoopplannen heeft, bestaat de kans dat de notaris u doorverwijst naar een schatter-expert.

5. Waardebepaling door een schatter-expert

Tot slot kan u kiezen om beroep te doen op een beëdigd schatter-expert. Op Vlaanderen.be kan u een lijst van de erkende schatter-experten raadplegen (dit zijn landmeters, architecten en andere vastgoedprofessionals). Deze service heeft een prijskaartje: hoe groter of complexer uw vastgoed, hoe hoger de prijs. Reken best op een kost van 300 tot 600 euro. Om niet voor verrassingen te staan, vraagt u - net als bij een makelaar of notaris - best de prijs vooraf.

Voordelen:

 • Meest neutrale en objectieve manier om de waarde van uw woning te bepalen.
 • Hoge deskundigheid.

Nadelen:

 • Het is niet gratis.
 • De waarde van uw woning bepalen is geen exacte wetenschap: zelfs bij twee schatters kan de waarde uiteen lopen.