personenbelasting-aanslagjaar-2017-vergeet-uw-spaargeld-niet.jpg

juni 2017

Personenbelasting aanslagjaar 2017: vergeet uw spaargeld niet

De aangifte van de personenbelasting is een jaarlijkse traditie die telkens tegen het einde van het eerste semester van het jaar ingevuld moet worden. Vult u geen papieren versie in, dan heeft u via Tax-on-web tijd tot 13 juli. Laat u het aan uw boekhouder over, dan kan die nog tot oktober uw belastingaangifte indienen.

Door de jaarlijkse complexiteit van de personenbelasting is het niet altijd even duidelijk hoe je precies inkomsten en uitgaven moet invullen. En wat vaak wordt vergeten, is dat de interesten op een spaarrekening ook als inkomsten worden gezien. Welke renteopbrengsten moet je nu invullen? We leggen het je graag uit.

Gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing op gereglementeerde rekeningen

Wie zijn geld spaart op een gereglementeerde spaarrekening, geniet van een fiscaal voordeel. De renteopbrengst op deze rekeningen is tot € 1.880 vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor gemeenschappelijke spaarrekeningen geldt er een dubbele vrijstelling tot € 3.760.

Als uw spaarrekening meer interest opbrengt dan het vrijgestelde bedrag, blijft een gereglementeerde spaarrekening nog steeds fiscaal interessant. Op interesten boven dat vrijgesteld grensbedrag geldt 15% i.p.v. 30% roerende voorheffing. Die roerende voorheffing van 15% wordt rechtstreeks door uw bank ingehouden. Het spaargeld waarop roerende voorheffing al ingehouden werd, hoeft u niet meer aan te geven in de personenbelasting.

Geen vrijstelling van roerende voorheffing op niet-gereglementeerde rekeningen

Op niet-gereglementeerde spaarrekeningen, zoals de NIBC Direct Flex rekening of de NIBC Direct Termijnrekening, geldt een roerende voorheffing van 30% op het totaal aan verworven interesten. Deze roerende voorheffing wordt door uw bank al meteen afgehouden bij het uitbetalen van de interesten. Interesten van niet-gereglementeerde rekeningen hoeft u daarom niet aan te geven in uw personenbelasting.

Geen aangifte als u maar bij 1 bank gereglementeerde rekeningen heeft

Als u slechts bij 1 bank uw reglementeerde rekeningen heeft staan, moet u niets aangeven in uw personenbelasting. De bank houdt automatisch 15% roerende voorheffing in op renteopbrengsten boven het vrijgestelde grensbedrag van € 1.880 (of € 3.760 voor gemeenschappelijke rekeningen).

Wanneer moet ik dan wel de interesten op mijn spaargeld aangeven?

Het principe is simpel. Enkel het spaargeld waarop nog geen roerende voorheffing werd ingehouden én dat boven het vrijgestelde grensbedrag ligt, moet u aan te geven.

De formule blijft steeds dezelfde:

  1. U rekent eerst uit hoeveel totale interesten (individueel) uontvangen heeft.
  2. U telt daarbij de helft van de interesten (gemeenschappelijk) die u ontving op uw gemeenschappelijke rekeningen.
  3. Daarna rekent u uit op hoeveel interesten roerende voorheffing (RV) al afgehouden werd. Ook hier geldt: als het gaat om gemeenschappelijke spaarrekeningen, neemt u de helft van de verworven interest.

Het bedrag van de interesten dat u moet aangeven in uw belastingen wordt als volgt bepaald:

Totaal aan interesten - interesten waarop al RV afgehouden werd - vrijstelling van € 1.880

Een voorbeeld:

Stel dat u bij verschillende banken 3 gereglementeerde spaarrekeningen heeft.

  • Op uw eerste individuele spaarrekening ontving u € 2.500 interesten;
  • Op uw tweede gemeenschappelijk rekening (met uw partner) ontving u € 3.800 interesten;
  • Op uw derde individuele spaarrekening ontving u € 500 interesten.

Uw partner heeft 2 gereglementeerde rekeningen:

  • Jullie gemeenschappelijke rekening waarop € 3.800 interesten zijn ontvangen;
  • Een individuele rekening waarop hij/zij € 500 interesten ontving.

Hoeveel interest moet u aangeven in uw belastingen?
(VAK VII, CODE 1151-13)

Totaal ontvangen interesten

     

€ 4.900

Interesten waarop RV al afgehouden is

    

€ 640

Vrijgesteld bedrag

 

€ 1.880

Het bedrag dat u moet aangeven

 

€ 2.380

U ontving in totaal € 4.900 interesten: € 2.500 op uw eerste rekening, € 1.900 op uw tweede rekening (dit is een gemeenschappelijk rekening, reken daarom de helft van de totaal ontvangen rente) en € 500 op uw derde spaarrekening.

Op € 640 interesten werd reed roerende voorheffing afgehouden: € 620 van uw eerste rekening, € 20 van uw tweede rekening (dit is een gemeenschappelijke rekening, reken daarom de helft van het bedrag boven de vrijstelling van € 3.760), en € 0 van uw derde rekening.

Het bedrag dat u moet aangeven in uw personenbelastingen is € 2.380, nl. uw totaal aan ontvangen interesten (€ 4.900), verminderd met het bedrag waarop u al roerende voorheffing betaalde (€ 640) en het vrijgestelde bedrag van € 1.880.

Hoeveel interest geeft u aan op uw belastingbrief voor uw partner?
(VAK VII, CODE 2151-80)

Totaal ontvangen interesten

     

€ 2.400

Interesten waarop RV al afgehouden is

    

€ 20

Vrijgesteld bedrag

 

€ 1.880

Het bedrag dat u moet aangeven

 

€ 500

Uw partner ontving in totaal € 2.400 interesten: € 1.900 op de gemeenschappelijke spaarrekening (de helft van de totaal ontvangen rente), en € 500 op zijn/haar individuele rekening.

Op € 20 interesten werd reeds roerende voorheffing afgehouden, nl. de helft van het bedrag boven € 3.760 op de gemeenschappelijke rekening.

Het bedrag dat u voor uw partner moet aangeven in uw personenbelasting is € 500, nl. het totaal aan ontvangen interesten (€ 2.400) verminderd met het bedrag waarop al roerende voorheffing afgehouden werd (€ 20) en het vrijgestelde grensbedrag van € 1.880.

Verdere vragen of hulp nodig?

De overheid organiseert zitdagen, in de kantoren van de lokale belastingsdienst of samen met de gemeentediensten, waar u hulp krijgt voor het invullen van uw belastingsaangifte van 2017. Raadpleeg de website van FOD Financiën of informeer u bij uw gemeente of stad wanneer deze zitdagen doorgaan. Ook een boekhouder helpt u graag verder. Doven en slechthorenden kunnen bovendien maken van een permanente dienst die de overheid sinds vorig jaar heeft opgericht, waarbij ze beroep kunnen doen op ondersteuning van een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal op afstand en van een mobiele ringleiding.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak