verhoging-bescherming-spaargeld.jpg

mei 2016

Uw spaargeld beschermd tot € 100.000?

De Belgische regering heeft een wetsontwerp klaar om de staatsgarantie van 100.000 € op spaarrekeningen tijdelijk te verhogen. Op bepaalde voorwaarden...

Als een bank failliet gaat, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen. Daarom heeft België, net als andere landen, een depositogarantiestelsel opgezet voor Belgische banken. Dat wil zeggen dat als de bank de tegoeden aan de spaarders niet meer kan terugbetalen, de overheid dat doet. Dit tot maximaal 100.000 € per persoon én per bank. 

Voor banken van andere landen kan een ander garantiestelsel gelden. Zo valt uw spaargeld bij NIBC onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dat garandeert eveneens een maximale vergoeding van 100.000 € per persoon per bankinstelling. Uw spaargeld is dus even veilig.

Tijdelijk boven 100.000 €

Elk Europees land heeft dus zijn eigen depositogarantiesysteem. Europa wil dit systeem graag veralgemenen en harmoniseren , maar daarvoor moeten de nationale wetgevingen aangepast worden. De Belgische regering heeft nu een wetsontwerp klaar om het bedrag van de depositogarantieregeling aan te passen bij uitzonderlijke situaties.

Concreet gaat het over situaties die moeilijk te vermijden zijn. Bijvoorbeeld als u net een erfenis hebt ontvangen, uw woning hebt verkocht of uw groepsverzekering wordt uitgekeerd. Op die momenten kunt u zich moeilijk aan die grens van 100.000 € houden. Daarom zal de overheid een garantie voorzien gedurende een termijn van drie maanden. Dat geeft u de kans om uw geld te spreiden.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak